Děkuji! Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Moc vám děkuji, že jste se rozhodli se mnou zůstat. Moc jste mě tím potěšili!

Vy se za to můžete těšit na další rady a tipy z oblasti psychologie.

A pokud vás náhodou zajímá, jak chráním vaše osobní údaje, můžete na to kouknout tu:

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Milí čtenáři a zájemci o moje služby. Pokud mi poskytnete email či jiný údaj o Vás, svěřujete mi tím své osobní údaje.
A nejen protože to vyžaduje zákon, ale i protože ctím Vaše právo na ochranu soukromí, tak Vaše osobní údaje zpracovávám šetrně, bezpečně a s láskou. Co všechno a jak dělám popisuji „právnickým jazykem“ níže.
“Lidsky” bych Vám chtěla říct toto:
  

 • Uchovávám vaše údaje, jen pokud s tím souhlasíte nebo to vyžaduje zákon (např. pokud něco zakoupíte).
 • Svůj souhlas můžete jednoduše vzít kdykoliv zpět (jedním kliknutím).
 • Vaše údaje nepředávám třetím subjektům, které by Vás mohli začít spamovat.
Já doufám, že budete s mými službami opravdu spokojeni a budeme spolupracovat ještě dlouhá léta.
Těším se na naše vzájemná setkávání,
Zuzka Ježková

Zuzana Ježková

 

 

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

1.      Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných na webech https://hodinanavic.cz, http://zuzanajezkova.cz,  http://psychologicketipy.cz a http://beepm.cz je:

Zuzana Ježková (dále jen „Správce“)

se sídlem Jungmannova 866, 664 34 Kuřim

identifikační číslo: 76587878

Živnost. list evidován. pod č.j. MK/2202/10/OŽÚ – Městský úřad Kuřim.

Tento správce ve ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje (v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty):

 • jméno
 • e-mail
 • V případě osob kupujících služby dále
  • příjmení
  • adresa
  • další poskytnuté fakturační údaje

2.      Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány a na jak dlouho

 1. Pro informační účely
  • Posílám Vám pravidelně (cca 1xměsíčně) informace z oblasti psychologie a managementu. Zasílání odkazů na články, zajímavosti a služby je zcela bezplatné.
  • Pro tyto účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim zájmům. Dále sleduji údaje o vašem čtení mých e-mailů (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to proto, abych vám neposílala některý e-mail opakovaně.
  • Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek.
  • Odvolat souhlas je velmi jednoduché. Odhlašovací odkaz je v zápatí každého e-mailu. Také mi můžete napsat na email inspirace@zuzanajezkova.cz, a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů.
 2. Pro obchodní účely
  • Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které sami zadáte do objednávkového formuláře.
  • Jméno, příjmení, adresa, e-mail, (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
  • Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších 10 let ode dne jejího skončení.
 3. Pro analytické účely
  • V případě, že užíváte moje služby nebo navštěvujete mé webové stránky, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb.
  • Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách uvedených v bodu 1. (chováním je např. to, jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli).
  • Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu!
  • Tyto informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož vám chci poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku.
  • Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

3.      Jak jsou údaje zpracovávány, chráněny a zabezpečeny

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno mnou (Správcem). S vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
 2. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
 3. Osobní údaje pro mne mohou zpracovávat i tito zpracovatelé a systémy:
  • Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
  • Poskytovatel softwaru pro e-mailing SendInBlue
  • Poskytovatelé webových služeb (především Wedos, WordPress, Woocommerce aj.)
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
 4. Správce i výše uvedení zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se správcem.
 5. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

4.      Jaká máte práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mne informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mne vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mne výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Budu moc ráda, když se rozhodnete udělit mi s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na inspirace@zuzanajezkova.cz.
Děkuji, pokud jste se dočetli až sem!
Vaše Zuzka Ježková

 

___________________________________________________________________________________________________________

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat: Zuzka Ježková, e-mail: inspirace@zuzanajezkova.cz, telefon: +420 777 863 955.