Open post

Michal Sikora

Ještě jako student v Brně jsem měl tu čest účastnit se kurzů i akcí, které vedla Zuzanka. Vždy dokázala vytvořit přátelské a bezpečné prostředí, kde jsme mohli otevřeně rozebírat cokoli k tématu i osobní otázky. Byl to pro mě začátek cesty vědomého osobního rozvoje, který mi pomohl najít směřování v praxi po absolutoriu a střetu s post-graduální realitou.

Open post
Vladimira Strakova

Mgr. Vladimíra Straková

Zuzka má úžasné organizační a komunikační schopnosti. Vážím si zejména jejího lidského přístupu a způsobu, jakým dokáže lidi okolo sebe nadchnout pro společnou práci. Sama do své práce vkládá plno úsilí a entuziasmu. Vždy umí správně vystihnout podstatu věci a předat ji druhým takovým způsobem, že jejich mozek nelení a zapisuje. Mnoho z jejích „triků“ z timemanagementu používám denně ve svém osobním životě.

Open post
Jakub Reindl

Jakub Reindl

Zuzka pro mne byla hned od první chvíle velkou inspirací a hnacím motorem v dalším osobnostním růstu a seberozvoji. Svým vždy profesionálním a pozitivním přístupem dokáže správně naladit, namotivovat a kvalitně vést po celou dobu spolupráce.

Open post
Martin Pargač

Martin Pargač

Zuzku ako lektorku som zažil na, nepreháňam, desiatkach seminároch a workshopoch a nič z toho nebola strata času. Vždy veľmi pozitívna, energická, erudovaná vo svojom obore. Zuzka predstavuje môj vzor toho, jak by som sa ja sám chcel chovať k druhým.